Tagged: facebook

facebook 0

Facebook ne daje NSA direktan pristup podatcima

Neki Facebook kornisi bi se mogli pitati je li vlada dobila pristup njihovim osobnim informaciajma i sadržaju na njihovimn stranicama zbog oktrića programa zvanog PRISM. PRISM dozvoljavanja Središnjoj sigurnosnoj službi (National Security Agency –...